סיפורים מאת דון קישוט


רכבת הוא והיא, חפוזים, מחוץ לבית