סיפורים מאת גורע כל המוסיף


מחבואים בגידות, הוא והיא, קוקהולד
אמריקה הוא והיא, יותר מזוג