סיפורים מאת השכן בדלת ממול


פגישה, חצי פגישה הוא והיא
החדר החשוך שלנו הוא והיא